Een Cursus Bedrijfhulpverlening Volgen

bhvEen cursus Bedrijfshulpverlening gaat een beetje verder dan Eerste Hulp Bij Ongevallen. Het is dan ook bijna niet te vergelijken. De meeste bedrijven in ons land hebben EHBO’ers onder hun werknemers. Meestal hebben de bedrijven ook redelijk goed aangegeven waar een EHBO’er te vinden is, wat zijn of haar werkplek is.Deze EHBO’ers zonder verdere scholing of training Bedrijfshulpverleners noemen en de naam veranderen op het werkschema is echt niet voldoende. Er wordt jaarlijks 300000 maal een beroep gedaan op de Eerste Hulp velening in het bedrijfsleven. Bij elk ongeval zijn mensen betrokken die schade oplopen door dat ongeval. De eerste hulp is er op gericht die schade zo veel mogelijk te beperken, vooral door een snelle en adequate reactie.

Bedrijfshulpverlening gaat verder. Na een ongeval moet er een plan in werking treden dat garandeert dat het slachtoffer of de slachtoffers die snelle en adequate hulp niet alleen in eerste instantie ontvangen, maar ook volgend op het verlenen van de Eerste Hulp.
Bovendien moet de bedrijfshulpverlening kunnen ingrijpen bij alle voorkomende scenario’s, van een blauwe nagel door het verkeerde gebruik van een hamer, tot een grote brand of andere ramp. Zelfs bij rampen die verder reiken dan uw eigen bedrijf kunnen uw bedrijfshulpverleners optreden.

Een Opleiding Bedrijfshulpverlening Volgen

Er zijn diverse mogelijkheden voor het opleiden van de BHV’ers voor uw bedrijf. De overheid heeft een profiel ontwikkeld voor het opleiden van Bedrijfshulpverleners. Dat profiel is geen vastomlijnd lessenpakket, het is wel een goede basis. Elk bedrijf moet BHV’ers hebben die zijn opgeleid voor het verlenen van hulp binnen het bedrijf. De werkgever zou een aanvullende opleiding moeten geven, gericht op de specifieke risico’s binnen het bedrijf. Daarvoor moeten die risico’s ook onderzocht worden, gedocumenteerd en periodiek geëvalueerd.

Ontruiming Bij Nood Oefenen

De BHV’er komt ook in actie bij het ontruimen van het pand in geval van rampen. Er moet ook een ontruimingsplan worden opgemaakt, en dat moet een onderdeel worden van de bedrijfscursus. Bovendien is het noodzakelijk dat alle werknemers op de hoogte zijn van het ontruimingsplan.

Periodieke Oefeningen

Om te voldoen aan de, door de overheid gestelde, voorwaarden moeten dus ook periodieke oefeningen gehouden worden. En een heel belangrijk onderdeel van de oefeningen zijn de evaluatie en de daarop volgende verbeteringen.

Het is verplicht ook voor kleinere bedrijven

Ook voor kleinere bedrijven met 50 werknemers of minder is het verplicht minstens een Bedrijfshulpverlener aan te stellen. Als vuistregel geldt overigens, een BHV’er per 50 werknemers.
Ook het oefenen is aan regeltjes gebonden, elke twee jaar moet ongeveer acht uur aan cursussen en oefeningen besteedt worden.
De werkgever is verplicht een goede uitrusting ter beschikking te stellen, een EHBO koffer met voldoende inhoud, beschermende middelen en brancards bijvoorbeeld.

ARBO Dienst Inschakelen Voor BHV Trainingen

Weet u als bedrijfsleider of directeur niet zeker of uw bedrijf voldoet aan de regels aangaande Bedrijfshulpverlening? Bij de ARBO Diensten, de regionale brandweer en particuliere opleidingsinstituten kunt u informatie inwinnen, de cursussen volgen, evenals de herhaal opleidingen. Voldoen aan de wet is niet de enige reden om Bedrijfshulpverleners aan te stellen, het gaat ook om uw eigen veiligheid, die van uw werknemers en anderen om u heen. De cursus Eerste Hulp bij Ongevallen en Bedrijfshulpverlening, twee takken van dezelfde boom, u hebt ze alle twee nodig.
Meer informatiebronnen: